Strefy Czystego Transportu tylko od 09:00 do 17:00

Dzięki Ustawie o elektromobilności samorządy będą mogły wprowadzić opłatę za wjazd pojazdów z napędem tradycyjnym do tzw. Stref Czystego Transportu, jednak opłatę będą mogły pobierać tylko w godzinach od 09:00 do 17:00. Zmiana została wprowadzona w środę 16.05. podczas głosowania w sejmowej komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Stawkę godzinową ustalono na poziomie maksymalnym w wysokości 2zł. 50gr. Zrezygnowano z opłaty dziennej, która miała wynosić 25 złotych.

Ustawa o opłatach w strefach może wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Zgodnie z zapisami wprowadzona przez gminy może być jedynie przeznaczona na potrzeby analiz oraz wdrażania rozwiązań z zakresu transportu zeroemisyjnego.

Zgodnie z Ustawą całkowicie zwolnieni z opłaty będą jedynie posiadacze aut z napędem elektrycznym, wodorowym i na gaz ziemny.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...