pisanie

Warto pisać

Jeszcze kilka tygodni temu zastanawiałem się nad celowością pisania bloga. Dzięki Wam nie mam już najmniejszych wątpliwości – było warto. Dziękuję za przesyłane maile. Jednocześnie proszę o cierpliwość. Systematycznie odpisuję, tak, żeby nikt nie został bez odpowiedzi.

Przesłane na: kontakt@rzecznik-ektromobilnosci.pl e-maile potwierdzają, że niejeden z nas jest zainteresowany kupnem samochodu elektrycznego. Jednak wielu rezygnuje powodowanych ceną, ale przede wszystkim brakiem ogólnodostępnych stacji do ładowania.

Najwięcej problemów mają mieszkańcy nieco starszych osiedli. Codziennie borykają się z brakiem miejsc do parkowania, a co dopiero mówić o stanowisku wyznaczonym do ładowania baterii w autach elektrycznych. Mimo przeciwności, podejmują trud w dążeniu do celu. Rozmawiają w spółdzielniach mieszkaniowych. Zwracają się z prośbą o pomoc do zarządcy drogi. Do zarządcy osiedla. Administratora budynku. Wszystko po to, żeby wywalczyć miejsce do ładowania „elektryka”, czy auta w technologii Plug-in. Bardzo mnie cieszy fakt, że spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim zarządcy drogi nie stwarzają problemów. Pomocni są także administratorzy budynków, czy operatorzy energetyczni. Potwierdza to, tylko sens pisania, a tym samym popularyzowania idei elektromobilności.

Słowa padają na bardzo przychylny grunt. Jesteśmy coraz bardziej świadomi znaczenia środowiska naturalnego dla naszego codziennego życia. Sądzę, że to bardzo dobry prognostyk, torujący drogę do nowoczesności w dziedzinie komunikacji i motoryzacji. Z Waszych historii jasno wynika, że najważniejsi są fajni ludzie. Pełni pasji, pomysłów, a przede wszystkim chętni do działania. Zrobienia czegoś dobrego dla innych i dla siebie. Kolejny raz przekonuję się o skuteczności oddolnego współdziałania ludzi ze sobą. Okazuje się, że wszystko można, tylko trzeba chcieć, rozmawiać i współpracować ze sobą. Nie da się w tym miejscu pominąć znaczenia wsparcia ze strony lokalnych decydentów. Zrozumienie, a przede wszystkim przychylność dla społecznych idei jest kluczowa dla popularyzacji i wdrażania elektromobilności. Warto zatem, przemyśleć, czy w ramach coraz bardziej popularnych budżetów obywatelskich nie wchodzić właśnie w budowę stacji do ładowania samochodów elektrycznych, czy organizowania lokalnie car-sharingu.

Szczerze zachęcam i życzę skuteczności w działaniach dla lepszego jutra bez prognoz pogody z alertami smogowymi.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...