zachęty

36.000 dopłaty do elektryka

Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji społecznych projekt w sprawie dopłat do zakupu samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi, jak również budowy infrastruktury do rozwijania polskiej elektromobilności.

Program zakłada uruchomienie dopłat zarówno dla osób prywatnych, jak również przedsiębiorców.

Maksymalna dopłata dla przedsiębiorców, którzy planują postawienie tradycyjnej stacji do ładowania EV na prąd zmienny ma osiągnąć 25.500. W przypadku stacji szybkiego ładowania na prąd stały, która umożliwia uzupełnienie energii w bateriach do 80% ich pojemności w ciągu kilkudziesięciu minut, dopłata może wynieść 150.000.

Wsparciem finansowym mają być również objęte budowy stacji CNG i LNG oraz napełniania aut wodorem. W tym ostatnim przypadku dopłata może sięgać nawet 3.000.000.

Równie istotne są propozycje dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. Z zapisu wynika, że „Maksymalna wysokość wsparcia w przypadku pojazdu elektrycznego wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36.000 zł. na jeden pojazd.”

Oznacza to, że w przypadku, w którym ustawa zacznie obowiązywać, to dopłata do zakupu Nissana LEAF, obniży jego cenę do poziomu 119.000 z ceny, która teraz oscyluje w granicach 155.000.

Na atrakcyjności zyska również BMW i3, którego cena po dofinansowaniu może się zamknąć na poziomie 136.000.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...