Setka do końca 2022 roku

Taką deklarację złożyła Energa w zakresie budowy stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca tego roku przybędzie ich 54 przy głównych szlakach komunikacyjnych i w większych miastach na obszarze działania Grupy.
Przy drogach tranzytowych powstaną stacje, ładujące prądem stałym, popularnie zwane szybkimi. Umożliwiają naładowanie baterii do 80% pojemności w ciągu 30 minut.
Poza Energą swoje elektromobilne projekty realizuje także Orlen. Rozwija sieć punktów ładowania elektryków. Do końca 2019 roku, zapowiedział powstanie 50 takich punktów. Docelowo ma ich powstać 150 i mają umożliwić właścicielom EV podróże między miastami.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...