„Niebieski Szlak”

To program pilotażowy wdrażania elektromobilności w ramach instrumentu: Connecting Europe Facility – wspierającego ekologiczną motoryzację. Polskim beneficjentem jest Spółka LOTOS Paliwa, która przekazała do dyspozycji kierowców zelektryfikowanych samochodów 12 punktów do ich ładowania na trasie Trójmiasto – Warszawa.

Realizacja projektu w kraju, wpisuje się w inicjatywę globalną, której celem jest budowa infrastruktury do ładowania pojazdów wzdłuż sieci dróg TEN-T w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie oraz w korytarzu Bałtyk – Adriatyk.

Jednocześnie to pierwszy zrealizowany projekt z dofinansowaniem unijnym pochodzącym z instrumentu: „Łącząc Europę”. Mechanizmu finansowego UE, który wspiera realizację infrastruktury w transporcie, energetyce i telekomunikacji. Służy współfinansowaniu rozwiązań przyczyniających się do rozwoju sieci TEN-T. Innowacji, nowych technologii oraz dostępu do infrastruktury paliw alternatywnych.

Wartość polskiej inwestycji, to przeszło 900 tysięcy euro. Uzyskane dofinansowanie, to ponad 400 tysięcy euro.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...