Nie wynajmujemy

Kultura kupowania na własność w naszym kraju jest bardzo silna. Korzeniami sięga czasów socrealizmu, które doskonale pamiętają aktywni do dzisiaj politycy lewicy. Wówczas zgodnie z filozofią marksistowską wszystko było wspólne – znaczy niczyje z czego skrzętnie korzystali komunistyczni prominenci. Ówcześni trybuni ludowi dosłownie odczytywali „wspólną własność”, którą często ograniczali do swojej, tworząc podwaliny kapitalizmu. W efekcie uzasadnione historycznie, silnie przywiązanie do posiadania sprawiło, że współcześnie pomimo kryzysu ponad 77% respondentów z małych przedsiębiorstw przyznało, że preferuje zakup, a nie współdzielenie. Przywołany wniosek płynie z wyników ankiety przeprowadzonej przez renomowaną jednostkę badawczą IBRiS Polska na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Jedynie przedstawiciele, co trzeciej firmy, skłonili się ku leasingowi tj. 31%. Na wynik, najprawdopodobniej wpłynęły opowieści o „płaskowyżu” i „zerowej inflacji”, która z upływem czasu wydostała się spod kontroli instytucji zarządzającej i jej rubasznego prezesa. W efekcie kolejne podwyżki stóp procentowych przełożyły się na wysokość rat, a te na rynek finansowania samochodów. Prezes firmy, która zleciła badanie dodaje, że najboleśniej beztroskę banku centralnego odczuli właściciele małych firm, w których samochód stanowi podstawę sprawnej działalności. Ponadto z sondy wynika, że przedsiębiorcy myślą nad zmianą formy finansowania auta, a 23% coraz częściej rozważa wynajem długoterminowy. Rynek sprawił, że poszukiwane są produkty finansowe zapewniające stabilność, niezmienność warunków, bezpieczeństwo, niezależnie od zachowania stóp procentowych. Ponad 55% badanych wskazało, że to kluczowy aspekt w podejmowaniu decyzji o wyposażeniu firmy w auto. Sytuację doskonale wyczuli bankowcy specjalizujący się konstruowaniu mechanizmów finansowych. Dzisiaj ani kredyt ani klasyczny leasing nie gwarantują cech pożądanych przez klientów, stąd rośnie popularność wynajmu w różnych, dopasowanych do odbiorcy konfiguracjach. Dodatkowo, decydujący się na wynajem nie martwi się na początku o wpłatę własną, a także o wykup na końcu operacji. Jednocześnie w zryczałtowaną opłatę za użytkowanie doliczone są koszty ubezpieczenia, przeglądów, napraw i wymiany opon. Mimo wszystko jednak dominuje własność, przynajmniej w firmach jednoosobowych.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...