Konkretne rozwiązanie FNT

W tym roku ma powstać Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Z pełną mocą zacznie pracować od przyszłego. Będzie miał status celowego. Z jego zasobów będą rozdzielane środki i sponsorowane strategiczne dla rozwoju polskiej elektromobilności decyzje. Zarządzanie funduszem znajdzie się w kompetencjach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie organizował konkursy i nabory projektów.

FNT będzie dofinansowywał inwestycje w zakresie m.in. budowy infrastruktury do dystrybucji paliw alternatywnych, a w tym stacji do ładowania aut elektrycznych. Na wsparcie będą mogli także liczyć producenci pojazdów napędzanych energią alternatywną.

Samorządy będą mogły się ubiegać o pomoc w  dofinansowaniu zakupu m.in. nisko bądź zero emisyjnego transportu. Fundusz stanie się jednym ze źródeł współfinansowania badań, działań edukacyjnych oraz promocyjnych z zakresu elektromobilności. W założeniach nie wyklucza także dofinansowania dla indywidualnych nabywców EV (ang. Electric Vehicle, powszechnie używany skrót określający samochód elektryczny).

Środki z funduszu mają być przekazywane zarówno w formie wsparcia bezzwrotnego w postaci dotacji lub dopłat, jak również zwrotnego w szczególności, jako pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego, a także przez obejmowanie lub nabywanie akcji, udziałów, czy certyfikatów.

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w trybie konkursowym lub poza konkursowym. Decyzję będzie podejmował minister energii. Koncepcje będą oceniane pod kątem ich znaczenia dla rozwoju rynku paliw alternatywnych. W tym, zgodności i celowości zaplanowanych zadań oraz metod w ich realizacji. W ocenie będzie brany również pod uwagę całkowity koszt przedsięwzięcia.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...