Elektryczny spis już w 2019 roku

W nadchodzącym roku ma zostać uruchomiona: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych. W przywołanej znajdą się informacje dla właścicieli aut elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym. Wiadomości zawarte w ewidencji mają ułatwić, znalezienie stacji – opisując jej lokalizację, rodzaj paliwa alternatywnego, które będzie można zatankować, dostępność, cenę, jak również terminy i godziny otwarcia punku dystrybucji.

Elektroniczny rejestr ma być prowadzony przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w oparciu o dane przekazywane od operatorów sieci z paliwami alternatywnymi.

W myśl zapisów zawartych w Ustawie o elektromobilności operatorzy infrastruktury do ładowania oraz tankowania, powinni dokonać zgłoszeń najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług oraz za każdym razem w przypadku zmiany danych.

Projektodawca zakłada, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie od 01 stycznia 2019 r.

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 588 stacji do ładowania EV oraz 26 stacji z gazem ziemnym, dostępnych dla wszystkich.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...