Dopłaty dla firm

Od 22 listopada ruszy nabór wniosków na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych dla firm. Przedsiębiorcy, samorządy, instytucje będą mogły składać aplikacje o dofinansowanie kupna, leasingu, wynajmu długoterminowego EV. Wnioski przyjmie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu: „Mój elektryk”. Do rozdysponowania jest 700 milionów złotych. Zdaniem przedstawicieli funduszu, wnioskowanie jest proste, intuicyjne. Podobne do programu: „Mój prąd”, w ramach, którego można uzyskać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej. Wszystko można przeprowadzić z poziomu komputera. Wniosek, instrukcja wypełnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na stronie programu: „Mój elektryk”. Dopłata do auta osobowego, to 18 750 złotych lub 27 000. Warunkiem jest deklaracja pokonania w ciągu roku 15 000 kilometrów. Cena nowego samochodu na prąd nie może przekraczać 225 000 PLN. Obecnie otwiera to możliwość wyboru ponad 40 modeli, różnych marek. Z pewnością więcej uwagi trzeba poświęcić opisom przy zakupie dla firmy auta dostawczego. Rozpiętość dotacji wacha się na poziomie od 50 000 do 70 000 złotych, co ważne nie obowiązuje limit ceny, jak w przypadku osobówki. Granicę stanowi przebieg do 20 000 kilometrów rocznie. Przy okazji warto wspomnieć, że pod koniec października, Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie polskiego programu pomocowego, pozwalającego na dofinansowanie budowy infrastruktury do ładowania elektryków. Decyzja otworzyła drogę do realizacji programu: „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodorem”. Program, podobnie, jak dwa przywołane wcześniej, został przygotowany przez NFOŚiGW w celu upowszechniania w Polsce transportu zero emisyjnego. KE wydała decyzję w zakresie notyfikacji pomocy publicznej. Dzięki temu fundusz będzie mógł zaangażować swoje środki finansowe na wsparcie budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz kilkudziesięciu stacji tankowania wodoru. Program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na: budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW innych niż ogólnodostępne, punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania, budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW. Budżet na dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie łącznie do 870 mln złotych. O dofinasowanie będą mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Program ma być realizowany w latach 2021-2028, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r. Do realizacji programu jest jeszcze potrzebne rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska, które jest procedowane.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...