BMW nieustannie zaskakuje

Podczas szczytu klimatycznego w San Francisco, Niemcy wraz z Amerykanami, przedstawili efekty prowadzonego wspólnie projektu pn.: ChargeForward. Jego celem jest maksymalne wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych do ładowania baterii w elektrykach. Zespół specjalistów m.in. opracował i opisał podstawowe zasady zrównoważonego gospodarowania energią do ładowania akumulatorów w EV i tak w ocenie inźynierów:

  • auta eletryczne mogą skutecznie stabilizować stan napięcia w publicznych sieciach elektroenergetycznych,
  • właściwie przygotowane zachęty, przekazywane w postaci prostych wiadomości tekstowych mogą zmienić u kierowców dotychczasowe przyzwyczajenia związane z ładowaniem. Wykształcić nowe, korzystniejsze dla rozwoju OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii,
  • operatorzy energetyczni (sprzedawcy prądu), powinni upowszechniać ładowanie EV w ciągu dnia przez wspieranie pracodawców w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury w miejscach pracy.

Program zakłada również edukację właścicieli elektryków w zakresie funkcjonowania sieci elektroenergetycznch w celu wykształcenia świadomego i odpowiedzialnego za środowisko klienta rynku elektromobilnego. Premiowanego za zaangażowanie w zrównoważony rozwój elektromobilności przez np. specjalne zniżki podczas ładowania w optymalnych dla sieci porach dnia.
W ten spsób można uzyskać efekt ładowania EV przy, jak najniższej emisji CO2, a co równie ważne najkorzystniejszych cenach dla klienta. Jednym słowem projekt wprowadza elektromobilność w kolejny, nowy obszar – ładowania inteligentnego. Stanowi kamień milowy w elektryfikacji motoryzacji – mobilności z zerowym poziomem CO2.
BMW projekt realizuje wspólnie z Pacific Gas & Electric. Już dzisiaj z ChargeForward korzysta 350 właścicieli zelektryfikowanych modeli BMW oraz MINI, a to dopiero początek.

Rzecznik Elektromobilności Autor

Na co dzień jestem rzecznikiem, zatem podejmując decyzję o pisaniu Bloga postanowiłem pozostać w roli. Więcej o mnie...